Obowiązek informacyjny - Facebook - WDX

Obowiązek informacyjny – Facebook

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, Taśmowa 7, 02-677 Warszawa („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora odo@wdx.pl;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji towarów i usług świadczonych przez Administratora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. h) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy i kontrahenci Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a następnie przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres: odo@wdx.pl; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu dostarczania Pani/Panu treści marketingowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnymi innym celu.