Kilka słów o technikach składowania, czyli FIFO, LIFO oraz FEFO - WDX S.A.

Odbiór techniczny regałów magazynowych
8 grudnia 2016
Jak optymalnie wykorzystać kubaturę magazynu?
14 lutego 2017

Większość magazynów funkcjonuje w oparciu o trzy sposoby składowania. FIFO, LIFO oraz FEFO – bo, o tych technikach jest mowa – każda z nich utrzymuje w ryzach gospodarkę towarową.

  • Pierwsza – FIFO (First In First Out) zakłada ciągły przepływ towarów – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Jest to najbardziej powszechna technika składowania w magazynach „przelotowych”. Aby sprawnie ją stosować należy pamiętać o selektywności jednostek ładunkowych, w czym przydatna jest infrastruktura magazynowa: rzędowe regały paletowe, regały wspornikowe i przesuwne oraz sieć przenośników. Wyjątek stanowią regały grawitacyjne, które nie zapewniają selektywności, ale z góry zakładają stosowanie FIFO.  W przypadku składowania ładunków blokowo, chcąc zachować selektywność towarów, należy przetrzymywać towar wyłącznie na poziomie 0.
  • Z kolei LIFO (Last In First Out) jest odwrotną techniką do FIFO, gdyż zakłada „workowy” układ magazynu – ostatnie weszło, pierwsze wyszło. LIFO jest najrzadziej stosowaną techniką składowania, wykorzystywaną głównie przy składowaniu towaru niestarzejącego się. Przy tej technice selektywność towaru nie jest tak ważna, jak w FIFO, gdyż nie jest konieczny dostępu do każdej jednostki ładunkowej w każdym momencie. Infrastruktura magazynowa, którą stosuje się przy takim funkcjonowaniu magazynu, wyklucza regały grawitacyjne, natomiast można stosować regały paletowe (regały Cart Push-back, MRK Standard, regały wjezdne drive in czy Radio Shuttle), regały wspornikowe czy regały przesuwne.
  • FEFO (First Expired First Out) zakłada, że towar który ma najkrótszą datę ważności jest wydawany jako pierwszy do odbiorcy. Ta technika jest stosowana w przemyśle spożywczym i w magazynach, gdzie składowane są towary z datą ważności. Towar z tej samej grupy asortymentowej jest wydawany wtedy, gdy jego przydatność jest najkrótsza. Przy stosowaniu tej techniki selektywność ładunków jest bardzo ważna ze względu dostępność do każdej jednostki ładunkowej, jak i kontroli dat ważności. Wykorzystywana infrastruktura magazynowa przy FEFO jest niemalże taka sama jak przy FIFO.

Oczywiście są to jedynie sugestie, bowiem w zależności od organizacji pracy można zastosować każdy rodzaj regałów do każdej z metod. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą regałów magazynowych.

//]]>