Automatyka magazynowa - WDX S.A.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania

Automatyczne magazyny

Wszędzie tam, gdzie istotny jest każdy metr powierzchni składowania, a priorytetem jest szybkość i dokładność pobierania towarów, tam rozwiązaniem jest automatyka magazynowa.

Zapewniamy kompleksową obsługę: od projektu, po wdrożenie i obsługę posprzedażową na każdym etapie procesu.

Automatyzacja magazynu z wykorzystaniem układnic to wydajniejsza i bardziej ergonomiczna praca bez pomyłek
.

Automatyczne magazyny do palet

Automatyczny magazyn wysokiego składowania to połączenie wydajności z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni. Dzięki możliwości pracy na wysokości do 45 m i przy szerokości korytarzy roboczych od 1050 mm, układnice zapewniają bardzo dobry współczynnik wykorzystania kubatury magazynu.

Osiągając znaczne prędkości pracy w regałach, pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności operacji logistycznych, a w połączeniu z systemem informatycznym- na wyeliminowanie błędów i skrócenie procesów. Automatyczny magazyn do palet może być wykonany jako konstrukcja samonośna (silos paletowy) lub jako układ wolnostojący wewnątrz obiektu magazynowego.

Automatyczne magazyny do palet

Opis rozwiązania

Układnice paletowe zapewniają niezawodne i wydajne składowanie towarów w systemach magazynowych o dużej pojemności. Możliwość dostosowania parametrów układnicy, jak: maksymalna nośność czy sposób pobierania ładunku, czyni ją niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

Układnice paletowe pozwalają na składowanie towarów na wysokości ponad dwukrotnie większej niż wózki systemowe 35-45 m..

Wydajność

Układnice paletowe wyróżniają się dynamicznym napędem jezdnym, który umożliwia osiąganie prędkości rzędu 240 m/min. Przy swojej mocy jest równocześnie wyjątkowo ekonomiczna, dzięki technologii kompensacji i odzysku energii oraz redukcji poboru w trybie czuwania.

Unikalny system zapewnia bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania. Praca układnicy jest zatrzymywana bez ryzyka dla maszyny i ładunku, dodatkowo przyśpieszając jej ponowne uruchomienie.

Zastosowanie

Układnice przystosowane są do pracy w różnych warunkach eksploatacji, w zakresie temperatur od -28°C do +45°C. Dzięki modułowej konstrukcji znajdują swoje zastosowanie w różnorodnych branżach. W opcji wyposażenia dostępne są różnorodne urządzenia podające m.in.:
widły teleskopowe o pojedynczej lub podwójnej głębokości do obsługi palet i kontenerów typu Gitterbox,

Dane techniczne:

 • nośność: do 3 000 kg,
 • wysokość: do 45 m,
 • minimalna szerokość korytarza: 1050 mm,
 • prędkość w poziomie: do 240 m/min,
 • przyspieszenie w poziomie: do 1 m/s2,
 • prędkość w pionie: do 80 m/min,
 • przyspieszenie w pionie: do 1,5 m/s2.

Automatyczne magazyny do pojemników

Opis rozwiązania

Magazyny towarów szybko rotujących wymagają elastycznych rozwiązań o wysokiej dynamice i precyzji. Dzięki lekkiej konstrukcji układnica pojemnikowa pozwala na wydajną kompletację części drobnych przechowywanych w pojemnikach, tackach lub kartonach.

Automatyczne magazyny typu mini-load pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, a dzięki zintegrowaniu z systemem informatycznym eliminują błędy i charakteryzują się wyższą wydajnością.

Układnica pojemnikowa może obsługiwać jednostki transportowe o maksymalnej wadze do 300 kg, składowane w regałach o konstrukcji kanałowej na pojedynczą, podwójną lub poczwórną głębokość. Wysokość, szerokość i długość magazynu można przy tym indywidualnie zdefiniować, a dopuszczalna maksymalna wysokość wynosi 20 m.

Układnice automatyczne pozwalają skrócić czas realizacji zamówień w magazynach towarów szybko rotujących. Transmisja danych między układnicą a systemem informatycznym może odbywać się poprzez WLAN lub drogą radiową.

Wydajność

Z przyspieszeniem w poziomie wynoszącym nawet 3 m/s2 i prędkością do 300 m/min układnica łączy w sobie zalety wysokiej dynamiki, wydajności z ekonomiczną pracą.

Energooszczędny napęd oraz zastosowane technologie kompensacji energii i redukcji poboru w trybie czuwania zapewniają niskie koszty eksploatacji. Nad dokładnym pozycjonowaniem podczas pobierania ładunków czuwa precyzyjny system pomiaru drogi.

Zastosowanie

Układnice pojemnikowe przystosowane są do pracy w zakresie temperatur od -28°C do +45 °C. Ze względu na zastosowanie różnych jednostek podających można obsługiwać za ich pomocą pojemniki, tacki lub kartony. Jednostki transportowe składowane są w regałach o konstrukcji kanałowej na pojedynczą, podwójną lub poczwórną głębokość. W opcji wyposażenia dostępne są m.in.:

 • stół teleskopowy o pojedynczej lub podwójnej głębokościzapewniający wydajną obsługę pojemników,
 • stół teleskopowy o pojedynczej głębokości z bocznymi pasami,
 • przenośnik pasowy zapewniający wydajną obsługę pojemników i kartonów,
 • zaciskowy przenośnik pasowy do obsługi pojemników lub kartonów,

Dane techniczne:

nośność: do 3 000 kg,
wysokość: do 45 m,
minimalna szerokość korytarza: 1050 mm,
prędkość w poziomie: do 240 m/min,
przyspieszenie w poziomie: do 1 m/s2,
prędkość w pionie: do 80 m/min,
przyspieszenie w pionie: do 1,5 m/s2.

Systemy kompletacji

Opis rozwiązania

Automatyczne systemy kompletacji umożliwiają wzrost wydajności na stanowisku pracownika nawet czterokrotnie poprzez zredukowanie czynności wykonywanych ręcznie do minimum.

Dostarczanie i odtransportowanie towarów wykonywane jest za pomocą urządzeń sterowanych przez informatyczny system magazynowy. Zmniejsza to zmęczenie pracownika, a zwiększa produktywność i jakość pracy. Wydajność na takich stanowiskach wynosić może nawet do 1000 pobrań/h.

//]]>