PL

Smurfit-Kappa – przenośniki do kartonu

Wdrożenie w firmie Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Drezdenku. Procesy wykonywane przy pomocy wózków widłowych zostały zastąpione zautomatyzowaną instalacją przenośnikową. W efekcie uporządkowano proces przekazywania palet z produkcji do magazynu i poprawiono bezpieczeństwo w obszarze poruszania się operatorów maszyn.

Zamknij