PL

Regały
magazynowe

Regały rolkowe

Regały rolkowe, systemowo wchodzą w skład tzw. regałów przepływowych, głównie wykorzystywanych w formie regałów paletowych. Regały rolkowe przeznaczone są głównie do składowania szybko rotujących towarów drobnicowych w pojemnikach lub kartonach.

 

Zastosowanie

Regały magazynowe rolkowe znajdują szczególnie zastosowanie podczas dynamicznej kompletacji towarów drobnicowych o średnim zróżnicowaniu asortymentowym.

Zastosowanie

Obsługa regałów odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Efektywna segmentacja

Systemy regałowe często współpracują z układem przenośników do kompletacji, których linia przebiega wzdłuż rzędu regału rolkowego. Pochyły układ rolek umożliwia grawitacyjne przemieszenie się towarów od punktu nadania do punktu odbioru. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów wchodzących w skład regałów m.in. ograniczników umieszczonych na końcu każdego rzędu, możliwe jest zbudowanie efektywnego mechanizmu segmentacji oraz transportu składowanych towarów na poziomie nadawanie-odbiór.

Jesteś zainteresowany innymi rodzajami systemów regałowych?

Regały przepływowe

Efektywna segmentacja

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij