PL

Regały
magazynowe

Regały Wjezdne
Drive-In

Regały drive-in umożliwiają maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu.

Opis systemu magazynowego

Systemy magazynowe oparte na regałach wjezdnych typu drive-in dedykowane są do składowania dużej ilości towarów, znajdujących się na jednorodnych paletach. Dzięki możliwości konstruowania obszarów składowania na podstawie pojedynczych modułów możliwe jest zbudowanie magazynów wielopoziomowych w zblokowanych tunelach, co bezpośrednio przekłada się na maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu.

Regały wjezdne do magazynu są obsługiwane zgodnie z zasadą LIFO – ostanie weszło, pierwsze wyszło.

Opis systemu magazynowego

System Drive-In to bardzo ekonomiczny sposób na składowanie dużych ilości produktów jednorodnych.

Regały drive-in. Budowa

Budowa regałów drive-in została oparta na standaryzowanym systemie MRK, który cechuje się wspomnianą wcześniej konstrukcją modułową. Dzięki dostępowi do wielu rodzajów słupów, regały mogą zostać zaprojektowane w odpowiedzi na różne masy i wysokości jednostek paletowych i zawartego na nich towaru.

Z uwagi na różnorodność materiałów składowanych w magazynach, dzięki MRK możliwe jest dopasowanie każdego systemu do indywidualnego charakteru magazynu.

Regały drive-in. Budowa

Stopa słupa

Duża powierzchnia stopy i jej znaczna grubość umożliwiają łagodniejsze rozłożenie obciążenia na posadzkę. Dodatkowo, aby podnieść sztywność i stabilność całej konstrukcji stopa montowana jest do podłoża za pośrednictwem dwóch, stalowych kotew.

Stopa słupa

Tunel wjezdny

Tunel wjezdny regałów posiada specjalnie wyprofilowane szyny z ukośną ścianką, która zapewnia bezpieczeństwo składowania palet oraz umożliwia prawidłowe prowadzenie i centrowanie w świetle tunelu, bez względu na wysokość. Z uwagi na montaż szyny bezpośrednio wewnątrz poziomów regału, dodatkowo wpływają one na usztywnienie całej konstrukcji.

Tunel wjezdny

Elementy opcjonalne wykonujemy według indywidualnych potrzeb lub sugestii klienta.

Komponenty

Dzięki wysokiej jakości materiałów, z których budowane są poszczególne komponenty naszych regałów wjezdnych, możliwe jest samodzielne montowanie systemów składowania, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznych narzędzi.

  1. Najazdy szyn
  2. Ograniczniki palet
  3. Szyny prowadzące
  4. Ochraniacze słupów
  5. Belki ochraniaczy
Komponenty

Obsługa za pomocą wózków

Regały Drive-In mogą być obsługiwane za pomocą wózków czołowych lub wózków typu Reach-Truck. Projekt logistyczny regałów zawsze uwzględnia parametry jednostek paletowych pod kątem ich przewisów, jak również przy uwzględnieniu tego, jaki wózek będzie je obsługiwał. Wszystkie te czynniki wpływają na szerokość tunelu, która wynosi od 1350 mm do nawet 1500 mm (skok co 50 mm).

oferta: wózki widłowe

Obsługa za pomocą wózków

Dodatkowe wyposażenie magazynowe

Regały wjezdne Drive-In mogą być wyposażone w dodatkowe elementy, które usprawniają jego obsługę i ochraniają samą konstrukcję.

Szyny

Najazd szyny

Elementy, które poprawiają wprowadzenie palety do określonego kanału poprzez wycentrowanie palety. Dodatkowo, ochraniają na wysokości szynę nośną, jak również pierwszy słup przed uderzeniami paletą.

Najazd szyny

Szyny prowadzące

Elementy, które poprawiają poruszanie się wózka w kanale poprzez zachowanie jego ruchu prostoliniowego, szczególnie w kanałach o dużej głębokości, co wpływa na skrócenie czasu cyklu transportowego.

Szyny prowadzące zabezpieczają konstrukcję nośną regału przed uszkodzeniami pochodzącymi od palety lub wózka widłowego jak również w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo w poruszaniu się wózkiem w kanale.

W zależności od parametrów palety i rodzaju obsługiwanego wózka mogą być wykonane z profili zimnogiętych lub profili L o różnych rozstawach.

Szyny prowadzące

Ograniczniki i ochraniacze

Ograniczniki palet

Elementy, które zapobiegają wysunięciu palety z korytarza poza tylną krawędź regału.

Ograniczniki palet

Ochraniacze słupów

Elementy, które zabezpieczają pierwsze słupy regału, w najniższej jego części, przed uderzeniami pochodzącymi od wózka lub palety. Ochrona najniższej części słupa jest szczególnie istotna, ponieważ tam występuje największe jego obciążenie.

Ochraniacze słupów

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij