WDX Loader
PL

Regały
magazynowe

Dokonaliśmy ponad 10 000 instalacji regałów magazynowych, w wyniku których powstało 8 000 000 miejsc paletowych.

Regały produkowane w Polsce

Regały produkowane w Polsce

WDX S.A. posiada własne biuro projektowe i nowoczesny zakład produkcyjny systemów transportu bliskiego w Zgierzu o powierzchni 20 503 m2 i mocach produkcyjnych wynoszących 30 000 ton stali rocznie. Spółka zależna Wandalex-Feralco zajmuje się produkcją zaawansowanych systemów regałowych w kooperacji z francuskim potentatem branżowym Feralco.

Oferta regałów magazynowych

Regały do palet wykorzystuje się najczęściej do składowania w logistyce magazynowej. Posiadamy w ofercie kilka rodzajów regałów paletowych. Różnią się one stopniem wykorzystania powierzchni i łatwością dostępu do każdej palety.

Regały MRK Standard

Regały standardowe rzędowe umożliwiają składowanie różnych towarów w pojedynczych lub podwójnych rzędach regałowych co sprawia, że mamy pełen dostęp do każdej jednostki paletowej.

Regały wjezdne Drive-in

Regały drive-in umożliwiają maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu.

Radio shuttle

System radio shuttle składa się z regałów oraz zdalnie sterowanego wózka transferowego.

Cart Push-Back

System cart push-back zapewnia osiągniecie wysokiego współczynnika wykorzystania kubatury magazynu.

Regały przepływowe

Regały przepływowe to system przeznaczony do składowania towarów na paletach, uszeregowanych według rodzaju i wieku.

Regały półkowe

Regały CM

System regałów CM dedykowany jest do składowania towarów lekkich w różnej formie zapakunkowej – w kartonach, paczkach, pojemnikach bądź luzem. Znajduje szczególnie zastosowanie w składowaniu i kompletacji lekkich towarów drobnicowych do 320 kg/półkę o dużym zróżnicowaniu asortymentowym.

Regały Minirack

Regały półkowe MINIRACK są najczęściej wykorzystywane do składowania towarów drobnicowych w kartonach, paczkach, pojemnikach bądź luzem. Znajdują szczególne zastosowanie podczas dynamicznej kompletacji towarów drobnicowych o średnim zróżnicowaniu asortymentowym.

Regały rolkowe

System regałów rolkowych przeznaczony jest do składowania szybko rotujących towarów drobnicowych w pojemnikach lub w kartonach.

Pozostałe

Regały wspornikowe

Regały wspornikowe to idealne rozwiązanie w przypadku składowania towarów, których gabaryty są zdecydowanie niestandardowe.

Podesty wielopoziomowe

Podesty wielopoziomowe to rozwiązanie przeznaczone do składowania towarów na kilku poziomach i do stworzenia dodatkowych, wydzielonych stref konfekcjonowania w magazynie.

Wynajem regałów

Wynajem, jako koszt operacyjny nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu nie musi ono ograniczać swoich inwestycji.

Przeglądy eskperckie regałów

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem i z pewnością priorytetem każdego pracodawcy. W jego gestii leży dbałość o to, aby wszelkie urządzenia magazynowe, w tym również regały, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij