PL

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

tel.: 22 417 0 200
fax: 22 853 17 48
e-mail:
NIP: 521-10-12-480

Prezes ZarząduMarek Skrzeczyński

Wiceprezes ZarząduJacek Andrzejewski

Członek ZarząduŁukasz Sołtysiak

Członek ZarząduSebastian Zaborowski

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 9.234.719 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 9.234.719 zł.

Nasze oddziały

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 212

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96,
84-230 Rumia

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 205

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262,
43-197 Mikołów

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 223

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 202 lub 212

Administracja
tel. 22 417 0 240

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Poznań

ul. Katowicka 30, 62-035
Kórnik Dziećmierowo

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 216

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 1a,
55-095 Mirków

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 217,

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Zamknij