PL

Automatyczny transfer palet w estakadach

29.07.2016 /

Układ transportu palet w estakadach stosuje się w przypadku konieczności transportu dużej liczby palet między budynkami magazynowymi lub pomiędzy magazynem a produkcją. Załadunek i rozładunek palet może odbywać się za pomocą wózków widłowych. Standardowy układ składa się z przenośników załadowczych, dwóch wind, przenośników w estakadzie i przenośników wyładowczych. Układ transportu pionowego jest osiatkowany, a w […]

Jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać regały drive-in?

28.07.2016 /

Regały drive-in przeznaczone są do składowania dużej ilości towarów na jednorodnych paletach. Dzięki wielopoziomowej zabudowie w zblokowanych tunelach zapewniają wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu. Regały tego typu zatowarowywane są poprzez bezpośredni wjazd wózka do tunelu regałowego zgodnie z metodą LIFO. Palety umieszcza się kolejno na poszczególnych poziomach w kierunku od końca regału do jego początku. […]

Kiedy warto rozważyć automatyzację magazynu?

20.07.2016 /

W Polsce buduje się coraz więcej automatycznych systemów magazynowania. Zainteresowanie tym tematem widoczne jest szczególnie w branżach stricte produkcyjnych dla dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Inwestorzy zamierzają budować automatyczne magazyny jako magazyny zapasu i własne centra dystrybucyjne. Takie potrzeby wykreowali u producentów dostawcy, którzy często wymagają dużej ilości towaru w stosunkowo krótkim czasie. Dotyczy to np. […]

Gdzie leży granica opłacalności inwestycji w automatykę?

20.07.2016 /

Granica opłacalności inwestycji w automatykę dla każdego przedsiębiorstwa leży gdzie indziej, chociaż możemy każdorazowo przeanalizować i przybliżyć przyszłym Inwestorom jakie są przesłanki ku automatyzacji i co należy brać pod uwagę przy wyborze danego rozwiązania. Wpływ na opłacalność inwestycji mają przede wszystkim takie czynniki jak: rodzaj towarów i nośników, wartości i wielkości logistyczne, zakres automatyzacji oraz […]

Jaki jest najwydajniejszy sposób składowania towarów drobnych?

20.07.2016 /

Mianem mini-load określamy zautomatyzowane systemy typu AS/RS (z ang. automated storage and retrieval system) przystosowane do składowania mało gabarytowych towarów, najczęściej przechowywanych w kartonach, pudełkach lub tackach. Mini-load zapewnia szybki, wysoki stopień niezawodności procesu, a dzięki znacznej przepustowości – bezproblemową możliwość dostawy, która jest kluczowa w takich branżach jak np. e-commerce. Czy to w przemyśle, […]

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach regałów

20.07.2016 /

Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Norma ta nakłada na użytkownika eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych przeglądów eksperckich regałów oraz szczegółowo określa przebieg tych kontroli w okresach nie dłuższych niż co 12 miesięcy. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez kompetentne […]

Sortery karuzelowe – zastosowanie i możliwości

19.07.2016 /

Sortery karuzelowe sprawdzają się tam, gdzie należy skompletować dużą ilość towaru w bardzo krótkim czasie, przy użyciu małej liczby osób oraz minimalizując pomyłki praktycznie do zera. Z racji tego dedykowane są do towarów sztukowych, które mają być posortowane wg zadanego z góry klucza tj. pod zamówienie, kierunek wysyłki, określony sklep oraz co najważniejsze, w bardzo […]

Układnice automatyczne – co należy wiedzieć, aby ustrzec się błędów

18.07.2016 /

Inwestycja w automatyczny system składowania, jak każda tego typu, zwraca się relatywnie szybko wtedy, kiedy spełnione są odpowiednie kryteria: parametry ilościowe wejścia i wyjścia towaru, ilości składowanego towaru, możliwości równomiernego zaplanowania przepływu czy zaprojektowania optymalnych wymiarów magazynu (korelacja długości, szerokości i wysokości). Na odpowiednie zaprojektowanie systemu magazynowania z zastosowaniem układnic ma wpływ wiele czynników i […]

Automatyczny transfer palet między piętrami

12.07.2016 /

Układ transportu palet między piętrami stosuje się do cyklicznego pokonania różnicy poziomów przy zapewnieniu bezpiecznego i wydajnego przepływu towarów. System może pracować w magazynie do przemieszczania palet między poziomami antresoli lub w zakładzie produkcyjnym do przemieszczania palet między piętrami. Załadunek i rozładunek palet może odbywać się za pomocą wózków widłowych. Najczęściej spotykaną wersją systemu jest […]

Zamknij