PL

Wynajem regałów – lepsza forma finansowania

25.11.2016 /

Regały paletowe to klasyczne regały ramowe do składowania paletowego, najbardziej powszechne, powtarzalne i potrzebne na rynku. To właśnie ten typ regałów wprowadziliśmy do oferty najmu, ponieważ zdominował on logistykę i składowanie na paletach. Krok ten jest pewną konsekwencją kwestii technicznych, oczekiwań rynku i aspektów finansowych. W odniesieniu do regałów paletowych nasza oferta jest bardziej przystępna […]

Projekt regałów magazynowych – jak wygląda ten proces?

03.11.2016 /

W zdecydowanej większości przypadków klienci przychodzą do nas zadając pytania o konkretne elementy wyposażenia np. regały magazynowe. W firmie WDX nasi eksperci służą pomocą nie tylko w doradztwie w zakresie wyboru najbardziej optymalnych metod składowania (czy wybrać regały półkowe, regały wspornikowe, regały wysokiego składowania itd.) ale również wykonają bezpłatny projekt aranżacyjny 1 poziomu, który powstaje […]

Składowanie poziom wyżej – antresole magazynowe

24.10.2016 /

Antresole magazynowe pozwalają zwiększyć dostępną powierzchnię składowania i poprawić wykorzystanie kubatury obiektu. W efekcie możemy obniżyć koszt wynajmu powierzchni magazynowej lub budowy nowego budynku logistycznego. Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę decydując się na wybór konkretnego rozwiązania? Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak zwiększenie powierzchni operacyjnej i składowania, antresole magazynowe zapewniają selektywny dostęp do składowanych jednostek i […]

Sortery magazynowe – jakie parametry są najważniejsze?

19.09.2016 /

Dobierając automatyczny sorter do systemów magazynowych, należy kierować się zakładaną maksymalną wydajnością oraz dopasowaniem dla gabarytów i rodzaju sortowanego materiału, czy są to np. paczki, kartony, pudełka, koszulki, płyty CD. Poza wydajnością chwilową ważny jest też rozkład obciążenia pracą w ciągu dłuższego okresu czasu. W kolejnym etapie należy zwrócić uwagę na ilość dostępnego miejsca, przewidywaną ilość wejść […]

Jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać regały drive-in?

28.07.2016 /

Regały drive-in przeznaczone są do składowania dużej ilości towarów na jednorodnych paletach. Dzięki wielopoziomowej zabudowie w zblokowanych tunelach zapewniają wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu. Regały tego typu zatowarowywane są poprzez bezpośredni wjazd wózka do tunelu regałowego zgodnie z metodą LIFO. Palety umieszcza się kolejno na poszczególnych poziomach w kierunku od końca regału do jego początku. […]

Kiedy warto rozważyć automatyzację magazynu?

20.07.2016 /

W Polsce buduje się coraz więcej automatycznych systemów magazynowania. Zainteresowanie tym tematem widoczne jest szczególnie w branżach stricte produkcyjnych dla dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Inwestorzy zamierzają budować automatyczne magazyny jako magazyny zapasu i własne centra dystrybucyjne. Takie potrzeby wykreowali u producentów dostawcy, którzy często wymagają dużej ilości towaru w stosunkowo krótkim czasie. Dotyczy to np. […]

Gdzie leży granica opłacalności inwestycji w automatykę?

20.07.2016 /

Granica opłacalności inwestycji w automatykę dla każdego przedsiębiorstwa leży gdzie indziej, chociaż możemy każdorazowo przeanalizować i przybliżyć przyszłym Inwestorom jakie są przesłanki ku automatyzacji i co należy brać pod uwagę przy wyborze danego rozwiązania. Wpływ na opłacalność inwestycji mają przede wszystkim takie czynniki jak: rodzaj towarów i nośników, wartości i wielkości logistyczne, zakres automatyzacji oraz […]

Jaki jest najwydajniejszy sposób składowania towarów drobnych?

20.07.2016 /

Mianem mini-load określamy zautomatyzowane systemy typu AS/RS (z ang. automated storage and retrieval system) przystosowane do składowania mało gabarytowych towarów, najczęściej przechowywanych w kartonach, pudełkach lub tackach. Mini-load zapewnia szybki, wysoki stopień niezawodności procesu, a dzięki znacznej przepustowości – bezproblemową możliwość dostawy, która jest kluczowa w takich branżach jak np. e-commerce. Czy to w przemyśle, […]

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach regałów

20.07.2016 /

Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Norma ta nakłada na użytkownika eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych przeglądów eksperckich regałów oraz szczegółowo określa przebieg tych kontroli w okresach nie dłuższych niż co 12 miesięcy. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez kompetentne […]

Sortery karuzelowe – zastosowanie i możliwości

19.07.2016 /

Sortery karuzelowe sprawdzają się tam, gdzie należy skompletować dużą ilość towaru w bardzo krótkim czasie, przy użyciu małej liczby osób oraz minimalizując pomyłki praktycznie do zera. Z racji tego dedykowane są do towarów sztukowych, które mają być posortowane wg zadanego z góry klucza tj. pod zamówienie, kierunek wysyłki, określony sklep oraz co najważniejsze, w bardzo […]

Zamknij