PL

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu
25.01.2016 /

Z dumą informujemy, że 23 stycznia 2016 r. WDX Spółka Akcyjna otrzymała drugą nominację, a zarazem Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu – konkursu organizowanego przez Business Centre Club. BCC przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom, którzy w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu.
W XXV edycji konkursu ocenie poddały się 94 firmy, spośród których wyłoniono 44 nominowanych i 17 nagrodzonych. Dokonując weryfikacji, Jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne – uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki – ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom – szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne. Tym samym Spółka potwierdziła swoją przynależność do ścisłego grona liderów polskiego biznesu.
W imieniu Spółki nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu WDX S.A. Jacek Andrzejewski.

Zamknij