WDX Loader
PL

Zmiana nazwy Wandalex S.A. na WDX S.A.

17.08.2015 /

W związku z rejestracją w dniu 6 sierpnia 2015 zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z tym dniem zmianie uległa firma (nazwa) Spółki z dotychczasowej: „WANDALEX” Spółka Akcyjna na następującą: „WDX” Spółka Akcyjna.

Zmiana dotyczy wyłącznie firmy (nazwy) Spółki, pozostałe dane Spółki takie jak: siedziba, adres, NIP, REGON, numery telefonów oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Serwis relacji inwestorskich został przeniesiony pod adres ri.wdx.pl. Nowy adres strony internetowej WDX S.A. to www.wdx.pl.

Zamknij