PL

Podpisanie znaczącej umowy

27.02.2015 /

Zarząd Wandalex S.A. informuje, że Spółka w dniu 26 lutego 2015 r. zawarła umowę ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., której przedmiotem jest sprzedaż regałów magazynowych o wartości przekraczającej kwotę 15.300 tys. zł, zwana dalej „umową”. Umowa zostanie zrealizowana w IV kw. 2015 roku.

Nadto Zarząd Wandalex S.A. informuje, iż Spółka w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarła: ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., ze spółką Inter Cars d. o. o. z siedzibą w Zagrzebiu, należącą do Grupy Inter Cars S.A. oraz ze spółką Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 36.130 tys. zł. Wartość ta jest wartością znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, i łącznie stanowi 88,5% kapitałów własnych emitenta.

Spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich dwunastu miesięcy umowa jest umową o największej wartości.

Warunki umowy i pozostałych umów zawartych między podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zamknij